Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Juridisk navn:
GØR EN FORSKEL

Virksomhedsform:
Enmandsvirksomhed

CVR-nr.:
40250980

Adresse:
Kirkeskovvej 5

Postnr./By:
8700 Horsens

E-mailadresse:
Info@goerenforskel.dk

Telefonnummer:
+45 31-227-113

Etableringsår:
2019

Priser

Alle viste priser på goerenforskel.dk er med moms. Priserne indeholder ikke kreditkort og/eller andre afgifter og gebyrer eller fragt. Disse vil dog altid blive oplyst i sit fulde inden afslutningen af købet.

Betaling

Vi motager: Visa/Visa Electron/ MobilPay.

GØR EN FORSKEL kræver ikke betaling, før vi har påbegyndt levering af servicen.

Når en kunde har indtastet sine betalingsoplysninger, bliver pengene ikke trukket med det samme, men blot reserveret til virksomheden. Det er først på kursusdagen, at vi trækker det reserverede beløb.

Kursusbetingelser

Aftale er indgået mellem, GØR EN FORSKEL(herefter omtalt som arrangøren) og Firmanavn(herefter omtalt som engagerede)

Aftaleparter er:

Arrangør:
GØR EN FORSKEL 
Kirkeskovvej 5
8700 Horsens
CVR nr. 40250980
info@goerenforskel.dk

Engagerede:
Firmanavn (xxxx)
Aftalen omhandler, at den engagerede holder kursus af X minutters varighed d. (xx/xx/xxxx) jf. ordreoplysninger.

Aftalens honorar betales efter fremsendelse af faktura fra engagerede med betalingsfrist på 8 dage.

Afbestilling fra engagerede

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.
Ved afbestilling mindre end 7 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.
Ved afbestilling mindre end 3 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

Kursister tillader, at arrangøren optager både lyd og billeder under kurser. Materialet må ikke bruges til offentliggørelse i sin fulde længde, men kan bruges i brudstykker som eksempelvis markedsføring.

Arrangøren er berettiget til at undlade at undervise, såfremt at engagerede ikke opfylder sine forpligtelser. Ligeledes i tilfælde af at arrangøren, efter at have indfundet sig, hindres i at undervise som aftalt.
I ovenstående situationer, er arrangøren berettiget til det fulde honorar/løn.

Denne aftale er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.

Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre undervisning på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn:
Adresse:
Telefonnummer:
E-mail adresse:

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos GØR EN FORSKEL og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ejer af GØR EN FORSKEL har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret, vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til GØR EN FORSKEL videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos GØR EN FORSKEL har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til GØR EN FORSKEL via e-mail info@goerenforskel.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@goerenforskel.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

– Til:

GØR EN FORSKEL
CVR: 40250980
Kirkeskovvej 5
8700 Horsens

– Jeg/vi (indsæt navn) meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer (indsæt varebetegnelse)/levering af følgende tjenesteydelse (indsæt ydelsesbetegnelse).

– Bestilt den xx/xx, modtaget den xx/xx
– Forbrugerens navn
– Forbrugerens adresse
– Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) – Dato xx/xx
(Det ikke relevante udstreges/slettes.)

Standardfortrydelsesformular skabelon – Klik her
(https://www.emaerket.dk/external-files/pdf/standardfortrydelsesformular.pdf)

Betingelser for gratis udskiftning af elektroder og batterier

Hos GØR EN FORSKEL finder vi det af allerstørste betydning, at intet som helst må stå til hindring for, at en hjertestarter tages i brug, når det end måtte være nødvendigt. Ingen ønsker at skulle stille spørgsmål omkring udskiftning af de anvendte elektroder og batterier. Nogle hjertestartere, som er købt gennem GØR EN FORSKEL, udstyres GRATIS med erstatningselektroder og -batterier efter, at apparatet har været i aktion. Dette kræver dog, at denne service er tilkøbt eller at der er tegnet en serviceaftale*. Såfremt hjertestarteren ikke er købt hos GØR EN FORSKEL, er der ligeledes mulighed for at tilkøbe denne serviceaftale. Kontakt os blot for nærmere information om dette.

*Denne ordning er tiltænkt personer, institutioner, firmaer, organisationer mv., hvor livredning og håndtering af nødsituationer ikke er en primær opgave eller et særligt ansvar. Sygehuse, nødhjælpstjenester og offentlige instanser er ikke omfattet af ordningen.

Du kontakter blot GØR EN FORSKEL via telefon eller mail for at modtage erstatningsprodukter til udskiftning efter, at din AED har været i brug. Vores kundeservice indsamler alle nødvendige informationer i relation til den konkrete aktion og varetager herefter udskiftningen.

Vi erstatter elektroderne, om det gælder børne- eller voksenelektroder.

Du får erstatningsprodukterne direkte tilsendt med vores pakke-service. Vi sender dine reservedele straks efter kontakten med dig.

Det er vigtigt, at din AED hurtigst muligt igen er klar til brug.
Anmod derfor om erstatningsprodukter, hurtigst muligt, gerne indenfor 1 uge efter, at din hjertestarter var i aktion.

Brug af firmalogo og navn på reference/partner sektionen

Når du handler med GØR EN FORSKEL accepterer du brugen af kundens navn, firmanavn og logo på vores reference/partner-sektion. Dette gælder både ved handel med produkter, serviceydelser og kurser.